Jakość. Trwałość. Niezawodność.

Rodzinna Firma z 50 Letnią Tradycją.

Jakość to podstawa

Jesteśmy firmą rodzinną, niemniej jednak doskonale zdajemy sobie sprawę ze znaczenia jakości w branży metalowej. Dlatego systematycznie podnosimy naszą wiedzę poprzez szkolenia. Nasza kadra posiada know-how oraz doświadczenie potrzebne do sprostania wysokim wymaganiom naszych klientów. Stosujemy TQM (Total Quality Management), u podstaw którego leży sukcesywne i stałe dopracowywanie procedur polepszających jakość procesu produkcji i w efekcie wyrobu końcowego.

Przetargi

Przetarg na zakup urządzeń:

W związku z projektem pn: Rozbudowa parku maszyn przedsiębiorstwa KAWKA ARTUR Z.P.U.H. KAWKA I SYN” planowanym do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”; Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”; Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat), zachęcamy do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi. Szczegóły znajdują się w dostępnych poniżej załącznikach.

Zapytanie 001 - Zapytanie ofertowe (CNC)
Zapytanie 002 - Zapytanie ofertowe (suwnica)
Zapytanie 003 - Zapytanie ofertowe (suwnica)

Wyniki przetargu na dostawę suwnicy
Wyniki przetargu na dostawę hybrydowej prasy krawędziowej sterowanej CNC
Wyniki II-go przetargu na dostawę suwnicy

fundusz

Szeroki zakres ekspertyzy

Przygotowani zarówno do projektowania jak i realizacji skomplikowanych konstrukcji przemysłowych oraz w ramach działu metaloplastyki do rekonstrukcji czy realizacji wysublimowanych projektów artystycznych.

Poprzez lata zrealizowaliśmy wiele projektów "pod klucz" jak również jako podwykonawcy dla klientów polskich i zagranicznych. Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów oraz terminowość realizacji powierzonych nam prac.

Przemysł

więcej

Klient Indywidualny

więcej

Usługi
specjalne

więcej

Kontakt

więcej

W wyniku realizacji projektu wprowadzono innowacyjność produktową poprzez poszerzenie oferty handlowej firmy o nowe usługi w postaci gięcia stali zwykłych i nierdzewnych, kwasoodpornych o długości do 3050 mm i nacisku 220 ton.

Dodatkowo, w wyniku projektu wprowadzono innowację procesową - innowacyjną w skali kraju technologię CNC wykorzystywaną do obróbki metali - komputerowe sterowanie pracą prasy hydraulicznej.”